Babyboom!

Bilbarnstolens utveckling

1900-talet har bjudit på tre större babyboomar i Sverige. Den första ägde rum vid Andra världskrigets slut, under åren 1943-49, och gav upphov till den stora fyrtiotalistgenerationen. Den andra utgjordes av de barn som var fyrtiotalisternas, under perioden 1965-75. Den tredje perioden var 1989-94, då sextiotalisterna skaffade barn. Många viktiga steg för barns säkerhet i bilen har tagits just i anknytning till dessa tre babyrika perioder.
 
Under 1930-talet började bilbarnstolar tillverkas, men syftet med stolarna var vid denna tid bara att lyfta barnen så att föräldrarna fick bättre uppsikt över dem, inte primärt att skydda dem vid olyckor.
 
Inte förrän 1962 utvecklades den första skyddande bilbarnstolen, av Jeans Ames. Innan stolen lanserades avled omkring 2 000 barn under 14 varje år i USA, och ungefär 320 000 skadades årligen. Med skyddande stolar och krav på bilbälte i rätt höjd sjönk siffrorna dramatiskt.
 
Barn börjar åka bakåt
1964 lanserades den första bakåtvända bilbarnstolen. Den utvecklades av svensken Bertil Aldman, som inspirerats av säkerhetstänkandet vid uppskjutningen av rymdkapseln Gemini. De amerikanska astronauterna satt fastspända i stolar som fungerade som sköldar, med ryggen som stötdämpare vid en frontalkrock.
 
bilbarnstol
 
1988 kom lagen om att barn måste använda bilbälte. 1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention och då lanserades ISOFIX-systemet, en standard för fästen till barnstolar i bilen. 2007 blev det lag på att barn måste sitta i en godkänd skyddsanordning när de åker bil. Samma år var 80 procent av alla sålda bilar i Sverige försedda med bältesvarnare.
 

Share
Trackback-URL för detta inlägg:
http://www.carwinism.se/trackback/124

Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.

Mer information om formateringsmöjligheter